Bedrijfsprofiel

Grondwerken nemen in onze veelzijdige activiteiten een belangrijke plaats in, Voor
veel werkzaamheden is secuur en zorgvuldig grondwerk namelijk letterlijk de basis
voor de kwaliteit van het eindresultaat. Ons uitgebreide machinepark is daar dan ook
specifiek op ingericht. We voorkomen bodemverdichting en structuurbederf, zodat
schade uitblijft en de bodem jarenlang in optimale conditie blijft. We zorgen ook voor
optimale bodemverbetering door het losmaken van verdichting en eventueel
toevoeging van bodemverbeteraar.

In de planning houden we zorgvuldig rekening met de eisen en beperkingen van het
seizoen. We stemmen alle werkzaamheden en de te gebruiken machines bovendien
af op de wensen van de opdrachtgever en de specifieke omstandigheden van het
project, de aanwezige natuurlijke elementen en de omgeving.
We gaan daarbij geheel conform actuele voorschriften en ecologische inzichten
te werk.

In al onze werkzaamheden staat het optimale eindresultaat voorop.
We hanteren daarvoor ons eigen kwaltiteitssysteem dat is afgeleid van NEN en
ISO 9002. Daarin hebben we onze eigen hoge normen vastgelegd in praktische
procedures en voorschriften als maatstaf voor de kwaliteitsborging. Voor de aanleg
en het onderhoud van sportterreinen is Elco bovendien gecertificeerd door NOC*NSF.
Het uitgebreide machinepark onderwerpen we eveneens aan strenge kwaliteits-
normen. Modificatie en onderhoud gebeuren in eigen huis.
Waar en wanneer nodig ontwikkelen we zelf nieuwe en aangepaste technieken.
Dankzij onze jarenlange ervaring in cultuurtechniek en het optimaliseren van het
machinepark worden we door heel Nederland ingeschakeld voor het nauwkeurig
uitvoeren van alle mogelijke werkzaamheden.

Certificaten downloaden:
Groenvoorzieningen
ISO 9001
VCA
ISA Sport